Het mag inmiddels duidelijk zijn dat netwerken wérken. Netwerkmarketing, via bestaande netwerken, via persoonlijke kanalen, is geen tijdelijke trend maar echt een ontwikkeling die blijft. De opkomst van steeds meer (social) media die zicht richten op privé-kanalen, zoals WhatsApp, Facebook Groups, Messenger en Snapchat, laat zien dat er behoefte aan is: mensen willen communiceren met wie zij kennen, niet zomaar met iedereen.

Jouw netwerk, jouw stakeholders

Iedereen heeft een netwerk. Familie, vrienden, buren, collega´s – zowel zakelijk als privé kun je een netwerk hebben. Die zijn krachtig, want die mensen kennen jou en hebben vaak ´iets´ met jou. Ze willen dan vaak ook best iets voor jou doen.

Graag wil ik je voorstellen aan je zakelijke stakeholders: leveranciers, partners, grote klanten, overheden, ga zo maar door. Een stakeholder is een belanghebbende bij jouw product of dienst. Het kan zijn dat hij belang heeft bij jou, maar dat kan ook andersom. En daar heb jij wat aan, want je kunt er op inspelen. Stakeholders zijn daarom ook mogelijke partners voor samenwerken. Iemand die je on board moet hebben voor meer draagvlak, een groter bereik, meer financiële middelen, of om andere voordelen. Een partner die zich ook in wil zetten voor jouw doel.

Samenwerken

Voorbeeld: Dutch Design Week

Evenementen en grotere projecten zijn vaak een samenwerking en hebben veel stakeholders. Neem de Dutch Design Week, misschien wel het grootste jaarlijkse evenement van Eindhoven. De organisatie van de DDW zet zich natuurlijk in voor een goed georganiseerd, mooi programma. Maar zij heeft ook meerdere stakeholders hierin. Neem de Gemeente, voor haar is het belangrijk de DDW te organiseren: dat zet Eindhoven op de kaart júist met de kernwaarden waar zij haar strategie op richt (design, techniek, kennis). Je kunt hierbij ook denken aan stakeholders als lokale designers en techneuten, maar denk ook eens aan organisaties als de TU Eindhoven, de Design Academy, Brainport, de VVV, Trudo / Strijp-S en andere locaties die hier zich op profileren… Er zijn enorm veel partijen die betrokken wíllen zijn bij de DDW en organisatie daarvan omdat zij daar zelf ook iets uit halen: enorme exposure.

Dus wanneer de organisatie de DDW wil organiseren, kan zij vragen of haar stakeholders hierbij betrokken willen zijn. Een projectgroep oprichten. Zo bereik je met minder geld allereerst meer draagvlak, maar bereik je ook direct al die netwerken van die verschillende stakeholders. Want zij zetten zich er ook voor in en profileren mee.

Voorbeeld: coöperatie Founded By All

Ik ben lid van een Founded By All, een coöperatie waarin ondernemers samenwerken. De coöperatie heeft een sterk merk, een goed netwerk en business model. Als ondernemer word je lid om te groeien, het is een incubator. De coöperatie is mijn stakeholder. Ik heb belang bij de coöperatie, maar ook andersom, want mijn groei is het succes van de coöperatie. Mijn doelstellingen zijn meestal dus ook van belang voor mijn stakeholder, zeker als die in elkaars verlengde liggen, zoals wanneer ik een workshop over ondernemerschap organiseer.

Founded By All | DDW 2015 from Jochem de Vet on Vimeo.

Voorbeeld: Marketingmed

Marketingmed doet dit ook slim: betrek experts om hun kennis te delen online, zij zullen zelf ook actiever Marketingmed gaan volgen (want ze zijn er meer mee bezig) én delen daardoor ook sneller de blogs. Schrijvers van Marketingmed komen met elkaar in aanraking, maar belangrijk voor Marketingmed: dit merk staat er altijd bij. Stel dat er 100 schrijvers zijn, dan zijn dit ook 100 mensen die jouw website delen (met hun eigen blog daarop).

Jouw stakeholders

Breng jouw product eens in kaart. Wie heb je nodig om dat goed te kunnen leveren? Andersom: wie heeft er baat bij jouw product, of jouzelf als persoon? Waar help jij een ander mee? Als je marketeer bent: wie leert van jou? Wie heeft jou nodig om zijn eigen werk te kunnen doen? Als je designer bent in Eindhoven, wie heeft er baat bij jouw werk? Bijvoorbeeld de Gemeente, die design in haar stad wil stimuleren. Bijvoorbeeld collega kunstenaars, die erkend worden doordat zij in een stad wonen die erkent wordt om haar designers (waaronder jij). Misschien steun je wel een organisatie en doe je vrijwilligerswerk, die mensen zijn ook gebaat bij jou. Ook stakeholders.

Wanneer je iets wilt doen, iets wil organiseren of simpel gezegd iets wil bereiken, helpt het altijd als je dat niet alleen hoeft te doen. In marketing zeker: in je eentje communiceren is lang niet zo effectief als via verschillende netwerken, dus via jouw stakeholders. Kijk wie er baat hebben bij jouw project. Betrek ze. Ze kunnen een heel actieve rol krijgen zodat het project van jullie samen wordt, maar dat hoeft niet. Je kunt ze ook om advies vragen, of gewoon om hulp bij het verspreiden van de communicatie.

Hoe en wat kun je doen?

Waar ben je op dit moment mee bezig, waarbij zou je hulp kunnen gebruiken? Wil je een nieuw product lanceren, ben je bezig met imago? Wat zij jouw doelgroepen? Welke organisaties of mensen hebben daar een belangrijke rol? Kunnen zij ook iets aan jou hebben? Stel, ik wil een evenement organiseren voor ondernemers. Om netwerken te stimuleren, maar ook om kennis uit te wisselen en uiteindelijk mijzelf als evenement organisatie te profileren. Er zijn al heel veel netwerkorganisaties voor ondernemers, dus het is lastig om daarin vernieuwend te zijn. Kennis uitwisselen is een doel van veel organisaties. Soms is hun product kennis (bijvoorbeeld onderzoekbureaus), maar bijna iedereen wil ook laten zien dat hij expertise op een bepaald vlak heeft. Je kunt dan gaan kijken naar een aantal mensen die dat willen en een nieuwe / extra manier zoeken om hun kennis te kunnen delen: jouw evenement. Als je op die manier een paar bedrijven geïnteresseerd krijgt, kun je die dus met elkaar in verbinding brengen, om kennis te delen.

Wij-denken

Het belangrijkste is om niet alleen vanuit jezelf te denken. Denk in samenwerkingen, denk in wij-vormen, want samen sta je sterker. Door niet alleen te kijken naar wat jij wilt, maar ook wat andere willen en wat een gezamenlijk vlak is, bereik je veel meer. Door een groter draagvlak én door meer netwerken die je kunt benaderen, meer mensen die via-via jouw boodschap krijgen.

Netwerk marketing

Jouw ervaring?

Ik ben ook wel heel benieuwd naar andere ervaringen uit verschillende werkgebieden. Ik heb zelf veel ervaring in high tech, universiteiten, ondernemerschap, overheidsorganisaties en MKB. Wat doe jij? Welke netwerken heb je ervaring in en wie zouden jouw stakeholders zijn bij een project? Ik zou het erg leuk vinden om hieronder ook te horen wat andere Marketingmed lezers hierin ervaren hebben.